Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Formulier Maken Html In Enkele Stappen

Formulier Maken Html In Enkele Stappen

Formulier Maken Html In Enkele Stappen

Learn Html Forms In 8 Minutes 📝

Keywords searched by users: formulier maken html contactformulier html code, form html, mailto html

Formulier maken in HTML: Een complete handleiding

HTML-formulieren

Een formulier is een essentieel onderdeel van elke website. Het stelt gebruikers in staat om gegevens in te voeren en deze naar de server te verzenden. Of je nu een contactformulier, inschrijfformulier of een enquêteformulier wilt maken, HTML biedt de mogelijkheid om dit snel en eenvoudig te doen. In dit artikel zullen we je door het proces van het maken van een formulier in HTML leiden, inclusief de basisstructuur, verschillende soorten invoervelden, verzending van het formulier via e-mail, validatie, stijling en meer.

1. Wat is een formulier in HTML?

Een formulier in HTML is een element dat wordt gebruikt om gegevens van gebruikers te verzamelen en naar een server te sturen voor verwerking. Het kan verschillende invoervelden bevatten, zoals tekstvakken, selectievakjes, keuzerondjes, vervolgkeuzemenu’s en meer. Gebruikers kunnen gegevens invullen in deze invoervelden en wanneer ze het formulier verzenden, kunnen de ingevoerde gegevens worden verwerkt en opgeslagen.

2. De basisstructuur van een HTML-formulier

Om een HTML-formulier te maken, moeten we eerst de basisstructuur definiëren. Dit wordt gedaan met behulp van het

element. Dit element heeft verschillende attributen die eraan kunnen worden toegevoegd, zoals action, method, target en meer. Het action attribuut specificeert de URL waarnaar het formulier wordt verzonden, het method attribuut bepaalt de HTTP-methode die wordt gebruikt (meestal GET of POST) en het target attribuut geeft aan waar het resultaat van het formulier moet worden weergegeven (bijvoorbeeld in een nieuw venster of een iframe).

De basisstructuur van een HTML-formulier ziet er als volgt uit:


  
  
  
  

In dit voorbeeld hebben we een eenvoudig HTML-formulier gemaakt met twee tekstvakken voor het invoeren van naam en e-mailadres, en een verzendknop. Het formaat van de gegevens die worden verzonden, is POST en het resultaat van het formulier wordt weergegeven in een nieuw venster.

3. Verschillende soorten invoervelden

Een HTML-formulier kan verschillende soorten invoervelden bevatten. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende:

 • Tekstvakken: Gebruikt voor het invoeren van tekstgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Dit wordt gedaan met behulp van het element.
 • Selectievakjes: Hiermee kunnen gebruikers één of meerdere opties selecteren uit een lijst met opties. Dit wordt gedaan met behulp van het element.
 • Keuzerondjes: Hiermee kunnen gebruikers één optie selecteren uit een lijst met opties. Dit wordt gedaan met behulp van het element.
 • Vervolgkeuzemenu’s: Hiermee kunnen gebruikers één optie selecteren uit een vervolgkeuzemenu. Dit wordt gedaan met behulp van het element.

Om deze invoervelden aan een formulier toe te voegen, moeten we de juiste elementen gebruiken en attributen toevoegen zoals naam, waarde en meer.

4. Het verzenden van een HTML-formulier via e-mail

Een van de meest voorkomende toepassingen van HTML-formulieren is het verzenden van de ingevulde gegevens via e-mail. Dit kan worden bereikt door enkele aanpassingen aan het formulier en de bijbehorende server-side script te doen.

Om een HTML-formulier via e-mail te verzenden, moeten we eerst de juiste actie en methode definiëren in het

element. De action attribuut moet naar een server-side script verwijzen dat de gegevens verwerkt en naar het gewenste e-mailadres stuurt.

Hier is een voorbeeld van een HTML-formulier dat gegevens verzendt via e-mail:


  
  
  

In dit voorbeeld hebben we het target attribuut van het

element verwijderd en de action attribuut verwijst naar “verwerk_formulier.php”. Dit is het server-side script dat de gegevens verwerkt en het naar het gewenste e-mailadres stuurt.

5. Validering van een HTML-formulier

Om ervoor te zorgen dat gebruikers juiste gegevens invoeren in een HTML-formulier, kunnen we validatie toevoegen. HTML biedt verschillende attributen waarmee we eenvoudige validatieregels kunnen definiëren, zoals required, minlength, maxlength en meer.

Om een veld verplicht te maken, kunnen we het required attribuut toevoegen:


Om een minimumlengte en maximumlengte voor een veld in te stellen, kunnen we de minlength en maxlength attributen gebruiken:


Daarnaast kunnen we met behulp van JavaScript complexere validatielogica implementeren, zoals het controleren van een geldig e-mailadres of het vergelijken van twee velden om ervoor te zorgen dat ze hetzelfde zijn.

6. Stijlen en opmaak van een HTML-formulier

Met behulp van CSS kunnen we stijlen en opmaak toevoegen aan een HTML-formulier. Dit stelt ons in staat om de lay-out, achtergrondkleuren, lettertypen, uitlijning en meer aan te passen.

Om een specifiek formulierelement te targeten, kunnen we klassen en id’s gebruiken. Klassen kunnen worden toegepast op meerdere elementen, terwijl id’s uniek moeten zijn.

Hier is een voorbeeld van het toevoegen van stijlen aan een HTML-formulier met behulp van CSS:


In dit voorbeeld hebben we een klasse “formulier” toegepast op het

element om een achtergrondkleur en wat opvulling toe te voegen. We hebben ook een id “verzenden” toegepast op het element om een aangepaste achtergrondkleur en tekstkleur toe te voegen aan de verzendknop.

7. Het toevoegen van interactieve elementen aan een HTML-formulier

Met behulp van JavaScript kunnen we interactieve elementen toevoegen aan een HTML-formulier, zoals knoppen die bepaalde acties uitvoeren wanneer erop wordt geklikt, het verbergen of weergeven van bepaalde velden op basis van de keuzes van de gebruiker, en meer.

Een van de meest voorkomende toepassingen van JavaScript in een formulier is het validatieproces. Door JavaScript te gebruiken, kunnen we realtime validatie uitvoeren terwijl de gebruiker gegevens invoert, waardoor ze onmiddellijk feedback krijgen over eventuele fouten.

8. Geavanceerde technieken voor formulieren in HTML

Beyond the basic form structure and functionality, there are several advanced techniques and features that can be applied to HTML forms. These include:

 • Progressive enhancement: Using JavaScript to enhance the user experience and provide additional features for browsers that support it.
 • Form customization: Modifying the appearance and behavior of form elements using custom CSS and JavaScript.
 • Form validation libraries: Using third-party libraries, such as jQuery Validation, to simplify the process of validating form input.
 • AJAX form submission: Submitting form data to the server without refreshing the entire page using AJAX.

9. Tips voor het optimaliseren van HTML-formulieren

Om een optimaal gebruikservaring te bieden en conversies te verhogen, is het belangrijk om HTML-formulieren te optimaliseren. Hier zijn enkele praktische tips en aanbevelingen:

 • Beperk het aantal vereiste velden: Vraag alleen om gegevens die absoluut noodzakelijk zijn en minimaliseer de kans op frustratie bij gebruikers.
 • Geef duidelijke instructies: Zorg voor heldere en beknopte instructies bij elk invoerveld om gebruikers te begeleiden.
 • Bied visuele feedback: Gebruik duidelijke visuele aanwijzingen om gebruikers te laten weten dat hun invoer correct is of om fouten aan te geven.
 • Test en optimaliseer: Test regelmatig de formulieren op je website en analyseer de gegevens om eventuele verbeteringen te identificeren.

Categories: Samenvatting 89 Formulier Maken Html

Learn HTML forms in 8 minutes 📝
Learn HTML forms in 8 minutes 📝

Je kunt een formulier toevoegen aan een bestaand HTML-document of je kunt een nieuw document opzetten speciaal voor dat formulier. Je begint het formulier met <form> en helemaal aan het einde van het formulier plaats je de eind tag </form>.Je maakt een tekstvak met het TEXTAREA element. De attributen ROWS en COLS bepalen de hoogte (het aantal rijen) en breedte (het aantal karakters) van het tekstvak. In de meeste browsers wordt de tekst in het tekstvak standaard aan de rechterzijde van het tekstvak afgebroken.

Een HTMLformulier maken
 1. Open een pagina en plaats de invoegpositie op de plaats waar u het formulier wilt weergeven.
 2. Kies Invoegen > Formulier of selecteer de categorie Formulieren in het deelvenster Invoegen en klik op het pictogram Formulier.

Hoe Maak Je Een Formulier In Html?

Hoe maak je een formulier in html?

Om een formulier aan een bestaand HTML-document toe te voegen of een nieuw document speciaal voor dat formulier op te zetten, volg je de onderstaande stappen.

1. Begin met het startelement voor het formulier,

, aan het begin van de code.
2. Voeg binnen het formulier de verschillende elementen toe die je wilt opnemen, zoals tekstvakken, keuzerondjes of selectievakjes.
3. Schrijf de bijbehorende labels voor elk element om de gebruiker te begeleiden.
4. Plaats de eind tag

helemaal aan het einde van het formulier om aan te geven dat het formulier wordt afgesloten.

Door deze stappen te volgen, kun je succesvol een formulier in HTML maken om gegevens van gebruikers te verzamelen.

Hoe Maak Je Een Tekstvak In Html?

Om een tekstvak in HTML te maken, kun je gebruik maken van het TEXTAREA element. Dit element heeft attributen genaamd ROWS en COLS waarmee je de hoogte (aantal rijen) en breedte (aantal karakters) van het tekstvak kunt bepalen. Daarnaast kun je ook de eigenschap WRAP gebruiken om te bepalen hoe de tekst in het tekstvak wordt weergegeven. In de meeste browsers wordt de tekst in het tekstvak standaard aan de rechterkant afgebroken. Het is mogelijk om deze standaardinstelling aan te passen door gebruik te maken van CSS.

Hoe Schrijf Je Een Formulier?

Hoe schrijf je een formulier?

Een formulier is een zelfstandig naamwoord dat wordt gebruikt om informatie vast te leggen. Het is een gestructureerd document waarop gebruikers specifieke gegevens kunnen invullen. Formulieren kunnen in meervoud voorkomen en worden verbogen als ‘formulieren’.

Om een formulier te schrijven, zijn er verschillende belangrijke elementen die moeten worden opgenomen. Allereerst moet het formulier een duidelijke titel hebben die aangeeft waar het voor bedoeld is. Daarnaast moeten er relevante velden worden toegevoegd waar de gebruikers informatie kunnen invullen, zoals namen, adressen, telefoonnummers, etc. Verder kan het handig zijn om secties of categoriën te maken binnen het formulier, zodat de gebruikers gemakkelijk door de verschillende delen kunnen navigeren. Tot slot moet er ruimte zijn voor opmerkingen of aanvullende informatie, voor het geval de gebruikers nog iets willen toevoegen.

Het schrijven van een formulier vereist daarom duidelijkheid en structuur, zodat de gebruikers gemakkelijk de juiste informatie kunnen verstrekken.

Hoe Vul Je Digitaal Een Formulier In?

Hoe vul je digitaal een formulier in?

Om digitaal een formulier in te vullen op Google Drive, volg je deze stappen:

1. Open de Google Drive-app op je Android-apparaat.
2. Zoek het pdf-formulier dat je wilt invullen.
3. Tik op het formulier om het te openen.
4. Tik rechtsonder op de knop “Bewerken” en kies vervolgens “Formulier invullen”.
5. Voer je gegevens in op het pdf-formulier.
6. Tik rechtsboven op de knop “Opslaan” om je ingevulde formulier op te slaan.
7. Als je een kopie van het ingevulde bestand wilt bewaren, tik dan op “Meer” en selecteer “Kopie opslaan”.

Samenvatting 21 formulier maken html

Formulieren Maken
Formulieren Maken
Een Hubspot-Formulier Op Een Externe Site Instellen En Vormgeven
Een Hubspot-Formulier Op Een Externe Site Instellen En Vormgeven
Formulieren Maken - Html #6 - Youtube
Formulieren Maken – Html #6 – Youtube
Toon Of Verberg Formulier Velden | Geen Html & Css Nodig | Jotform
Toon Of Verberg Formulier Velden | Geen Html & Css Nodig | Jotform
Een Formulier Maken Met Html5 | Van Psd Naar Html5 - Youtube
Een Formulier Maken Met Html5 | Van Psd Naar Html5 – Youtube

See more here: chamlan.com

Learn more about the topic formulier maken html.

See more: https://chamlan.com/schaatsen/

Loading...